webpack-babel 让代码兼容ES6语法
npm install babel-core babel-loader babel-preset-env --save-dev
注意:
webpack 1.x | babel-loader <= 6.x 
webpack 2.x | babel-loader >= 7.x (推荐) (^6.2.10 也能用, 但是会出现不推荐使用的警告)
webpack 3.x | babel-loader >= 7.1
 
    {
      test: /\.js$/,
      // Webpack2建议尽量避免exclude,更倾向于使用include
      // exclude: /(node_modules)/, // node_modules下面的.js文件会被排除
      include: [path.resolve(__dirname, 'src')],
      use: {
        loader: 'babel-loader',
        // options里面的东西可以放到.babelrc文件中去
        options: {
          presets: ['env']
        }
      }
    }
// .babelrc文件内的配置
{
  "presets":["env"]
}